Σκιντζόπουλος, Αγγελος

Τα θειορυχεία της Μήλου, που είχαν διακόψει το 1904 λόγω της απότομης πτώσης των τιμών του θείου, επαναλειτούργησαν το 1911, εφαρμόζοντας μέθοδο πλινθοποίησης των θειοχωμάτων του μηχανικού Αγγελου Σκιντζόπουλου. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ. 206)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη