Κωνσταντινίδης, Νικόλαος του Μιχαήλ

Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο Technische Hochschule του Μονάχου, από όπου αποφοίτησε το 1894. Εργάστηκε ως μηχανικός της A.E.G. στο Μόναχο (εγκαταστάσεις φωτισμού πόλεων) από το 1894 έως το 1896. Από το 1896 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός στο μηχανοποιείο "Mattes", (κατασκευή ατμομηχανών και ατμαμαξών). Από το 1898 έως το 1900 εργάστη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915 1894
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο Technische Hochschule του Μονάχου, από όπου αποφοίτησε το 1894. Εργάστηκε ως μηχανικός της A.E.G. στο Μόναχο (εγκαταστάσεις φωτισμού πόλεων) από το 1894 έως το 1896. Από το 1896 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός στο μηχανοποιείο "Mattes", (κατασκευή ατμομηχανών και ατμαμαξών). Από το 1898 έως το 1900 εργάστηκε στο Μηχανοποιείο "Βασιλειάδης" (κατασκευή ατμαμαξών "Ελληνίς"). Από το 1900 έως το 1915 εργάστηκε στην "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία" (κατασκευή και διεύθυνση ηλεκτρικού σταθμού Χαλκίδας, επόπτης εγκαταστάσεων Αθηνών, διευθυντής σταθμού Ζακύνθου, Πύργου). Από το 1915 έως το 1919 εργάστηκε στην εταιρεία "Αλ. Ζαχαρίου και Σία" (εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων). Από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε στην εταιρεία "Βέρμιον" (εγκαταστάσεις φωτισμού Βέροιας). Από το 1921 έως το 1931 εργάστηκε στις εταιρείες "Λυκιαρδόπουλος - Πατρινός", "Ε.Κ.Τ.Ε.", "Ελεκτρογκάζ" (εγκαταστάσεις κεντρικών θερμάνσεων). Από το 1931 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός στο μηχανολογικό τμήμα της Εθνικής Τράπεζας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 175)