Κωνσταντινίδης, Νικόλαος του Μιχαήλ

Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο Technische Hochschule του Μονάχου, από όπου αποφοίτησε το 1894. Εργάστηκε ως μηχανικός της A.E.G. στο Μόναχο (εγκαταστάσεις φωτισμού πόλεων) από το 1894 έως το 1896. Από το 1896 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός στο μηχανοποιείο "Mattes", (κατασκευή ατμομηχανών και ατμαμαξών). Από το 1898 έως το 1900 εργάστη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915 1894
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: