Λυκούδης, Μιχαήλ του Σάββα

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1895. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 1895 έως το 1914 ασχολήθηκε με λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα και αρχιτεκτονικά έργα. Από το 1914 κι έπειτα ασχολήθηκε αποκλειστικά με αρχιτεκτονικά έργα, διατηρώντας αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα. Κατά τα διαστήματα 1925-1929 διετέλεσε σύμβουλο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1895
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η εκλογή του κ. Ν. Κιτσίκη
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα
Οικοδομικά έργα
Αρχιτεκτονικά έργα