Μαλκότσης, Σωκράτης του Αντωνίου

Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1919 και στη συνέχεια έκανε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης για ένα χρόνο. Από το 1921 έως το 1924 εργάστηκε ως μηχανικός στην "Western Electric Co" με ειδίκευση στην εγκατάσταση κέντρων αυτόματης τηλεφωνίας στην Αμβέρσα. Από το 1924 κι έπειτα διατηρούσε τεχνικό γραφείο στην Αθ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1919, Πανεπιστήμιο Λιέγης Λιέγη Βέλγιο 1920
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Δίχρονος ή τετράχρονος κινητήρ;
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1919 και στη συνέχεια έκανε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης για ένα χρόνο. Από το 1921 έως το 1924 εργάστηκε ως μηχανικός στην "Western Electric Co" με ειδίκευση στην εγκατάσταση κέντρων αυτόματης τηλεφωνίας στην Αμβέρσα. Από το 1924 κι έπειτα διατηρούσε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα και εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης από το 1924 ήταν αντιπρόσωπος ξένων τεχνικών οίκων. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 197). Ο Μαλκότσης - ήταν μαζί με τον Λ. Κάλπακα - γενικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των Constructions Electriques de Belgique. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, σελ. 284, διαφήμιση της εταιρείας "Technica"). Το 1937 ίδρυσε ένα σημαντικό μηχανουργείο στην Αθήνα. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, σελ. 285, βλ. Γιάννης Παπαδημητρίου, "Τέχνικα Μαλκότσης", ανακοίνωση στο Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος του TICCIH, Ερμούπολη, Νοέμβριος 2000)