Ματαράγκας, Θεόδωρος του Διονυσίου

Πολιτικός μηχανικός που σπούδασε στο Εidgenοssische Technische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1889. Εργάστηκε από το 1889 έως το 1907 ως μηχανικός στο εργοστάσιο "Theodor Bell" στη Λουκέρνη της Ελβετίας, όπου ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και επίβλεψη μεταλλικών έργων. Εργάστηκε ως μηχανικός επίσης στα λιμενικά έργα Βόλου και Υδρας,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1889
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα