Ζέζος, Δημήτρης

Ο Δημήτρης Ζέζος ήταν αρχιτέκτων, απόφοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών. Όταν το 1845 λειτούργησε για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο ο θεσμός των διαγωνισμών, ο Ζέζος απετέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής μαζί με τον επίσης αρχιτέκτονα Μονιγέτη, ο οποίος ήταν υπότροφος στην Αθήνα της Ακαδημίας της Πετρούπολης, τον Ρίντελ, τον Ζίγκελ και τον Τσέκολη. (Πηγή: Μπίρη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ακαδημία Καλών Τεχνών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Κοινωνική δραστηριότητα: