Μονιγέτης

Ο Μονιγέτης ήταν αρχιτέκτονας. Το 1845 ήταν υπότροφος στην Αθήνα της Ακαδημίας της Πετρούπολης. Όταν το 1845 λειτούργησε για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο ο θεσμός των διαγωνισμών, ο Μονιγέτης απετέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής μαζί με τον επίσης αρχιτέκτονα Δημήτρη Ζέζο, τον Ρίντελ, τον Ζίγκελ και τον Τσέκολη. (Πηγή: Μπίρης, 1957, σελ. 94)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ακαδημία Πετρούπολης
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Κοινωνική δραστηριότητα: