Μιχελής, Παναγιώτης του Ανδρέου

Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Technische Hochschule της Δρέσδης στη Γερμανία, από όπου αποφοίτησε το 1926. Στη συνέχεια από το 1926 έως το 1927 έκανε πρακτική εξάσκηση στο πλευρό του αρχιτέκτονα καθηγητή prof. Martin Dulfer στα πλαίσια της οποίας έκανε τη μελέτη του εθνικού θεάτρου στη Σόφια. Από το 1927 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας κι έκανε μελέτη και...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Δρέσδη Γερμανία 1913-1915 1926
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η υπεροχή του πνέυματος επί της ύλης
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Αρχιτεκτονικά έργα