Μοντεσάντος, Μαρίνος του Αριστοτέλη

Σπούδασε τοπογράφος στο Castelfranco. Από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε ως τοπογράφος γραφείου μελετών οδοποιίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ως προϊστάμενος συνεργείου μελέτης και κατασκευής οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων - Καλαμπάκας. Από το 1922 έως το 1923 εργάστηκε ως τεχνικός υπάλληλος γραφείου μονίμων οδοστρωμάτων, ενώ από το 1923 έως το 1931 εργάστη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Castelfranco Βενετία Ιταλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Προς ορίζοντας ευρυτέρους
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Οικοδομικά έργα
Υδραυλικά έργα
Σιδηροδρομικά έργα