Μοντεσάντος, Μαρίνος του Αριστοτέλη

Σπούδασε τοπογράφος στο Castelfranco. Από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε ως τοπογράφος γραφείου μελετών οδοποιίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ως προϊστάμενος συνεργείου μελέτης και κατασκευής οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων - Καλαμπάκας. Από το 1922 έως το 1923 εργάστηκε ως τεχνικός υπάλληλος γραφείου μονίμων οδοστρωμάτων, ενώ από το 1923 έως το 1931 εργάστη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Castelfranco Βενετία Ιταλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Προς ορίζοντας ευρυτέρους
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Οικοδομικά έργα
Υδραυλικά έργα
Σιδηροδρομικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε τοπογράφος στο Castelfranco. Από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε ως τοπογράφος γραφείου μελετών οδοποιίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ως προϊστάμενος συνεργείου μελέτης και κατασκευής οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων - Καλαμπάκας. Από το 1922 έως το 1923 εργάστηκε ως τεχνικός υπάλληλος γραφείου μονίμων οδοστρωμάτων, ενώ από το 1923 έως το 1931 εργάστηκε ως τοπογράφος και προϊστάμενος της υπηρεσίας ανοικοδόμησης συνοικισμών. Από το 1931 κι έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, εργολάβος δημοσίων έργων. Υπήρξε επίσης και διευθυντής της "Εργοληπτικής Επιθεωρήσεως". Στα τεχνικά έργα του συγκαταλέγονται τοπογραφικές εργασίες στα μεταλλεία της Ηρακλείας, κατασκευή του σιδηροδρόμου Τοπροκαλέ - Αλεξανδρέττας - Συρίας, τοπογραφικές εργασίες στα μεταλλεία Μαντουδίου Ευβοίας, έργα οδοποιίας, έργα ανοικοδόμησης συνοικισμών, επίβλεψη οικοδομικών έργων, επίβλεψη υδραυλικών έργων και εργολαβίες δημοσίων έργων. Κατά το διάστημα 1919-1921 εκπόνησε μελέτες οδοποιίας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών καθώς επίσης ανέλαβε τη μελέτη και την κατασκευή οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων - Καλαμπάκας. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Συντάξεως Εργοληπτών Δημοσίων Εργων. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 222)