Μπίρης, Κυπριανός του Ηλία

Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1928. Στη συνέχεια έκανε ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό ως υπότροφος του Κασσιμάτειου κληροδοτήματος. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1928 έως το 1932 καθώς επίσης και ως αρχιτέκτονας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας Αθηνών κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1928
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η αστική πολυκατοικία
Η νέα αρχιτεκτονική και μερικαί εφαρμογαί της
Γύρω από τας παρεξηγήσεις της νέας αρχιτεκτονικής
Οικοδομικαί κατασκευαί εν Σουηδία
Συγκρότησις μελετών εκτελέσεως κτιριακών έργων
Νοσηλευτικόν ίδρυμα εργατών θαλάσσης εν Πεντέλη
Σημειώσεις οικοδομικής
Οργάνωσις και δραστηριότις 1953-1972
Οικοδομική: πίνακες εκ των κεφαλαίων ξύλινοι χονδροκατασκευαί και φέροντες οργανισμοί κτιρίων
Ξυλεία και ξυλουργική
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Αρχιτεκτονικά έργα
LEADER 04820crm0a2200337 4500
001 10000140
003 ACA
005 20060320102259.0
100 |a 20060317d y0grey0105 ga 
200 1 |a Μπίρης, Κυπριανός του Ηλία 
330 |a Σπούδασε αρχιτέκτονας στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1928. Στη συνέχεια έκανε ευρύτερες σπουδές στο εξωτερικό ως υπότροφος του Κασσιμάτειου κληροδοτήματος. Εργάστηκε ως αρχιτέκτονας στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1928 έως το 1932 καθώς επίσης και ως αρχιτέκτονας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας Αθηνών κατά το διάστημα 1932-1933. Διετέλεσε επιμελητής στην έδρα της "Οικοδομικής" του ΕΜΠ. Πήρε το Α' βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση προσχεδίων Υπουργείου Στρατιωτικών σε συνεργασία με τον Π. Μάρθα. Κατά το διάστημα 1928-1932 ανέλαβε τη μελέτη και την επίβλεψη ανέγερσης νέων ιατρικών εργαστηρίων Πανεπιστημιουπόλεως στο Γουδί καθώς και νέων διδακτηρίων του Πανεπιστημίου. Επίσης ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη ανέγερσης ιδιωτικών αρχιτεκτονικών έργων (πολυκατοικία Λογοθετοπούλου, κ.λ.π.). (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 228).  
600 1 |a Μπίρης  |b Κυπριανός του Ηλία 
608 |a Αρχιτέκτονας 
601 0 2 |a Πανεπιστήμιο Αθηνών  |b Τεχνική Υπηρεσία  |z 1928-1932 
601 0 2 |a Οικοδομικός Συνεταιρισμός υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Αθηνών  |z 1932-1933 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |b Εδρα Οικοδομικής  |t Επιμελητής 
610 0 |a Αρχιτεκτονικά έργα 
607 |a Αθήνα 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1928 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
463 1 |a Η αστική πολυκατοικία  |f υπό Κυπρ. Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Ιουνίου 1932  |v έτ. Α', τ. 1, τεύχ. 11  |w σ. 563-571 
463 1 |a Η νέα αρχιτεκτονική και μερικαί εφαρμογαί της  |f υπό Κυπρ. Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 6, τεύχ. 70-71  |w σ. 1030-1033 
463 1 |a Γύρω από τας παρεξηγήσεις της νέας αρχιτεκτονικής  |f υπό Κυπριανού Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Μαµιου - 15 Ιουνίου 1935  |v έτ. Δ', τ. 7, τεύχ. 82-84  |w σ. 537-538 
463 1 |a Οικοδομικαί κατασκευαί εν Σουηδία  |f υπό Κυπριανού Η. Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Νοεμ. - Δεκ. 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 329-330 (77-78)  |w σ. 380-391 
463 1 |a Συγκρότησις μελετών εκτελέσεως κτιριακών έργων  |f υπό Κυπριανού Η Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Εκδοσις  |u Μάιος - Ιούνιος 1952  |v έτ. Η', τ. 29, τεύχ. 335-336 (83-84)  |w σ. 139-146 
463 1 |a Νοσηλευτικόν ίδρυμα εργατών θαλάσσης εν Πεντέλη  |f υπό Κυπρ. Η. Μπίρη  |t Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Εκδοσις  |u Σεπτ. - Οκτ. 1952  |v έτ. Η', τ. 29, τεύχ. 339-340 (87-88)  |w σ. 210-216 
463 1 |a Σημειώσεις οικοδομικής  |f Κυπριανός Μπίρης  |z ΑΡΧ 690 Μπ 
463 1 |a Οργάνωσις και δραστηριότις 1953-1972  |f Κυπριανός Μπίρης  |z ΑΡΧ 690 Μπ 
463 1 |a Οικοδομική: πίνακες εκ των κεφαλαίων ξύλινοι χονδροκατασκευαί και φέροντες οργανισμοί κτιρίων  |f Κυπριανού Η. Μπίρη  |z 690 Μπ 
463 1 |a Ξυλεία και ξυλουργική  |f Κώστα Η. Μπίρη, Κυπριανού Η. Μπίρη  |z ΑΡΧ 674 Μ 
801 0 |a GR  |b ΤΕΕ  |c 17/3/2006  |g AACR2