Νικολούδης, Αλέξανδρος του Εμμανουήλ

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1905. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη του πολεοδομικού σχεδίου συνοικισμού "Ψυχικό", κτιρίων και διαρρύθμισης του Ιπποδρόμου στο Φάληρο, του Μεγάρου της Πανεπιστημιακής Λέσχης και του Μεγάρου Στρατιωτικής Λ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts Παρίσι Γαλλία 1905
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: