Νικολούδης, Αλέξανδρος του Εμμανουήλ

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1905. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη του πολεοδομικού σχεδίου συνοικισμού "Ψυχικό", κτιρίων και διαρρύθμισης του Ιπποδρόμου στο Φάληρο, του Μεγάρου της Πανεπιστημιακής Λέσχης και του Μεγάρου Στρατιωτικής Λ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts Παρίσι Γαλλία 1905
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1905. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ανέλαβε τη μελέτη και επίβλεψη του πολεοδομικού σχεδίου συνοικισμού "Ψυχικό", κτιρίων και διαρρύθμισης του Ιπποδρόμου στο Φάληρο, του Μεγάρου της Πανεπιστημιακής Λέσχης και του Μεγάρου Στρατιωτικής Λέσχης της Φρουράς Αθηνών. Υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος του Δ.Σ. της τεχνικής εταιρείας "Κάδμος", στην οποία συμμετέχουν το 1925, εκτός από το Νικολούδη, ο Πέτρος Κανελλόπουλος και ο Μποδοσάκης. Κατά το διάστημα 1917-1922 διετέλεσε τακτικός καθηγητής "Κτιριολογίας" του Ε.Μ.Π. Κέρδισε το Β' βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίων του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (1901), του Υπουργείου Οικονομικών (1902), και του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών (1908). Επίσης κέρδισε το Α' Βραβείο διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση σχεδίων του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών (1912) και των Δικαστικών Φυλακών Αθηνών. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 241).