Βλάγκαλης, Νικόλας Θ.

Είχε έρθει από την Οδησσό στην Ελλάδα γύρω στα 1870. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ. 216.) Είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία. Μετά την πυρκαγιά και την επανίδρυση του Μηχανουργείου του Βασιλειάδη, τη διεύθυνση του αναλαμβάνει ο Βλάγκαλης. (Πηγή: Τσοκόπουλος, 1984, σελ. 232). Ο Βλάγκαλης υπήρξε περίπτωση εντυπωσιακής πολυπραγμοσύνης στο χώρο της βιομ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Υπόμνημα περί ενθαρρύνσεως της εγχωρίου βιομηχανίας μετά μεταφράσεως του οικείου βουλγαρικού νόμου
Φορείς εργασίας: