Βλάγκαλης, Νικόλας Θ.

Είχε έρθει από την Οδησσό στην Ελλάδα γύρω στα 1870. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ. 216.) Είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία. Μετά την πυρκαγιά και την επανίδρυση του Μηχανουργείου του Βασιλειάδη, τη διεύθυνση του αναλαμβάνει ο Βλάγκαλης. (Πηγή: Τσοκόπουλος, 1984, σελ. 232). Ο Βλάγκαλης υπήρξε περίπτωση εντυπωσιακής πολυπραγμοσύνης στο χώρο της βιομ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Υπόμνημα περί ενθαρρύνσεως της εγχωρίου βιομηχανίας μετά μεταφράσεως του οικείου βουλγαρικού νόμου
Φορείς εργασίας:
Βιογραφικά στοιχεία:Είχε έρθει από την Οδησσό στην Ελλάδα γύρω στα 1870. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ. 216.) Είχε κάνει σπουδές στη Γαλλία. Μετά την πυρκαγιά και την επανίδρυση του Μηχανουργείου του Βασιλειάδη, τη διεύθυνση του αναλαμβάνει ο Βλάγκαλης. (Πηγή: Τσοκόπουλος, 1984, σελ. 232). Ο Βλάγκαλης υπήρξε περίπτωση εντυπωσιακής πολυπραγμοσύνης στο χώρο της βιομηχανίας: ξεκίνησε το 1877 από την Α.Ε. Αεριόφωτος και το μηχανουργείο Βασιλειάδη. Ασχολήθηκε κυρίως με τον μεταλλευτικό τομέα, τα τεχνικά έργα, και τους σιδηρόδρομους, έχοντας όμως περάσει και από το Μηχανικό Πιλοποιείο (1894) ή το Χαρτοποιείο του Φαλήρου (1893). Συνολικά οι εταιρείες στις οποίες συμμετείχε, ατομικά (12) ή μέσω των άλλων εταιρειών του (6-7) πλησιάζουν τις 20- οι συνδυασμοί υπήρξαν άλλωστε η ειδικότητα του. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, σελ. 216). Εκπόνησε μελέτη με θέμα τη διαμόρφωση του λιμανιού του Πειραιά (1913). Λίγο πριν από τους Βαλκανικούς Πολέμους ο Γερμανός Κούμερ κλήθηκε να κρίνει έναν ικανό αριθμό ελληνικών μελετητικών προσεγγίσεων πάνω στο ίδιο θέμα .Σχετικές μελέτες κατέθεσαν -πλην του Κούμερ- και άλλοι μηχανικοί Έλληνες και ξένοι, Κελλενέκ, Λαζαρίμος, Γκουαρλέρι, Γ. Παπαδόπουλος και Θ. Ματαράγκας. Εκτός από του Βλάγκαλη σημαντικά θεωρούνται και τα έργα του Θ.Ματαράγκα. Από τα σχέδια αυτά κανένα δεν εφαρμόστηκε. Οι πόλεμοι ανέστειλαν κάθε προοπτική. Τα σχέδια διέφεραν μεταξύ τους ως προς τις λύσεις που πρότειναν και -με πιο ολοκληρωμένα παραδείγματα τα σχέδια του Κούμερ και του Βλάγκαλη απηχούσαν τις αντιθέσεις που πήγαζαν από τη διαφορετική μέθοδο που ακολουθούσε κάθε μηχανικός, αλλά και από τα διαφορετικά συμφέροντα που ήθελε να εξυπηρετήσει. Ο μεν Κούμερ προέβλεπε ως κέντρο της λιμενικής κίνησης των λιμενίσκο των Αλών, ο δε Βλάγκαλης την Ηετωνεία ακτή. Ο Έλληνας μηχανικός τίθετο υπέρ της κατασκευής Γενικών Αποθηκών· ο Κούμερ ήταν αντίθετος. Ο Κούμερ πρότεινε την διάνοιξη διώρυγας για την οικονομικότερη μεταφορά γαιανθράκων από το λιμάνι στη βιομηχανική ζώνη, κάτι που αρνείται ο Βλάγκαλης. Σοβαρή διαφωνία υπήρχε και στους ρυθμούς των προτεινόμενων λύσεων: Ο Γερμανός προέβλεπε μια αργή εξέλιξη, ο δε Βλάγκαλης συντάσσεται όπως και όλοι οι άλλοι, με την άποψη της ταχείας ανάπλασης του λιμένος. (Πηγή: Τσοκόπουλος, Μεγάλα Τεχνικά Έργα στην Ελλάδα, τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα, σελ. 22 και σελ. 134-35). Το 1913 δημοσίευσε το "Υπόμνημα περί ενθαρρύνσεως της εγχωρίου βιομηχανίας μετά μεταφράσεως του οικείου βουλγαρικού νόμου. (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Βιομηχανία, υποσημείωση 41).