Μακρής, Παυσανίας

Ηταν ιδιοκτήτης της τεχνικής εταιρίας "Π. Γ. Μακρής και Σια" (μετέπειτα "Προμηθεύς"). Το 1927 ο "Προμηθεύς" με τη σύμπραξη των αγγλικών τραπεζικών οίκων Hambro και Erlanger και της εταιρίας πετρελαίων Shell υπέγραψε τη σύμβαση του έργου και ξεκίνησε την ασφαλτόστρωση της ελληνικής επικράτειας. Η σύμβαση προκάλεσε θύελλα διαμαρτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα: