Ψύχας, Στέφανος

Εργολάβος του έργου για την προέκταση της γραμμής του σιδηροδρόμου Πειραιώς-Αθηνών, από το Θησείο (όπου ήταν ο κεντρικός σταθμός) μέχρι την Ομόνοια.Το έργο έλαβε χώρα από το 1888 έως το 1893. Η εταιρία του από Αθηνών προς Πειραιά σιδηροδρόμου αρνήθηκε να παραλάβει το έργο, διότι διαπίστωσε ατέλειες. Το 1885 η προέκταση άρχισε να λειτουργεί μετά από ορισμένες...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα : τέλη 19ου- αρχές 20ου αιώνα / Βάσιας Τσοκόπουλος , Αθήνα: Καστανιώτης, 1999
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα