Νομικός, Σπυρίδων του Πέτρου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1903. Εργάστηκε ως προϊστάμενος τοπογραφικού συνεργείου στη Θεσσαλία από το 1903 έως το 1909. Κατά το διάστημα 1910-1911 εργάστηκε ως μηχανικός διακλαδώσεων Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων. Από το 1912 έως το 1916 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στη μελέτη και κατασκευή ενωτικού σιδηροδρόμου Πα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Παρατηρήσεις τινές επί της διογκώσεως των εκχωμάτων και της επήρειας αυτής επί της κατασκευής των επιχωμάτων
Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της οδοποιίας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα