Νομικός, Σπυρίδων του Πέτρου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1903. Εργάστηκε ως προϊστάμενος τοπογραφικού συνεργείου στη Θεσσαλία από το 1903 έως το 1909. Κατά το διάστημα 1910-1911 εργάστηκε ως μηχανικός διακλαδώσεων Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων. Από το 1912 έως το 1916 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στη μελέτη και κατασκευή ενωτικού σιδηροδρόμου Πα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Παρατηρήσεις τινές επί της διογκώσεως των εκχωμάτων και της επήρειας αυτής επί της κατασκευής των επιχωμάτων
Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της οδοποιίας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1903. Εργάστηκε ως προϊστάμενος τοπογραφικού συνεργείου στη Θεσσαλία από το 1903 έως το 1909. Κατά το διάστημα 1910-1911 εργάστηκε ως μηχανικός διακλαδώσεων Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων. Από το 1912 έως το 1916 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στη μελέτη και κατασκευή ενωτικού σιδηροδρόμου Παπαπούλι - Πλατύ, ενώ από το 1917 έως το 1923 εργάστηκε ως επιθεωρητής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Από το 1934 αναλαμβάνει διευθυντής της Α.Ε. "Εργον". Κατά το διάστημα 1919-1926 ήταν καθηγητής στην έδρα "Χαράξεων οδών και σιδηροδρόμων" του Ε.Μ.Π., ενώ από το 1926 και από το 1929 δίδαξε ως καθηγητής και τακτικός καθηγητής αντίστοιχα στην έδρα "Οδοποιίας" του ΕΜΠ. Το 1918 συνέταξε και δημοσίευσε ταχυμετρικούς πίνακες νέας διάταξης. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 243).