Νομικός, Σπυρίδων του Πέτρου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1903. Εργάστηκε ως προϊστάμενος τοπογραφικού συνεργείου στη Θεσσαλία από το 1903 έως το 1909. Κατά το διάστημα 1910-1911 εργάστηκε ως μηχανικός διακλαδώσεων Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων. Από το 1912 έως το 1916 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στη μελέτη και κατασκευή ενωτικού σιδηροδρόμου Πα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Παρατηρήσεις τινές επί της διογκώσεως των εκχωμάτων και της επήρειας αυτής επί της κατασκευής των επιχωμάτων
Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της οδοποιίας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα
LEADER 03694nrm0a2200301 4500
001 10000146
003 ACA
005 20060320130802.0
100 |a 20060320d y0grey0105 ga 
200 1 |a Νομικός, Σπυρίδων του Πέτρου 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π., από όπου αποφοίτησε το 1903. Εργάστηκε ως προϊστάμενος τοπογραφικού συνεργείου στη Θεσσαλία από το 1903 έως το 1909. Κατά το διάστημα 1910-1911 εργάστηκε ως μηχανικός διακλαδώσεων Βορειοδυτικών Σιδηροδρόμων. Από το 1912 έως το 1916 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στη μελέτη και κατασκευή ενωτικού σιδηροδρόμου Παπαπούλι - Πλατύ, ενώ από το 1917 έως το 1923 εργάστηκε ως επιθεωρητής της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Από το 1934 αναλαμβάνει διευθυντής της Α.Ε. "Εργον". Κατά το διάστημα 1919-1926 ήταν καθηγητής στην έδρα "Χαράξεων οδών και σιδηροδρόμων" του Ε.Μ.Π., ενώ από το 1926 και από το 1929 δίδαξε ως καθηγητής και τακτικός καθηγητής αντίστοιχα στην έδρα "Οδοποιίας" του ΕΜΠ. Το 1918 συνέταξε και δημοσίευσε ταχυμετρικούς πίνακες νέας διάταξης. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 243). 
600 1 |a Νομικός  |b Σπυρίδων του Πέτρου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Υπουργείο Γεωργίας  |b Τοπογραφική Υπηρεσία  |x Υπουργεία  |t Επιθεωρητής  |z 1917-1923 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |b Εδρα Χαράξεων Οδών και Σιδηροδρόμων  |t Καθηγητής  |z 1919-1926 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |b Εδρα Οδοποιίας  |t Καθηγητής  |z 1926- 
606 0 |a Σιδηρόδρομος Παπαπούλι - Πλατύ 
610 0 |a Σιδηροδρομικά έργα 
607 |a Θεσσαλία  |z 1903-1909 
607 |a Παπαπούλι  |z 1912-1916 
607 |a Πλατύ  |z 1912-1916 
607 |a Αθήνα 
611 |a Ανώνυμη Εταιρεία "Εργον"  |t Διευθυντής  |z 1934 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1903 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
463 1 |a Παρατηρήσεις τινές επί της διογκώσεως των εκχωμάτων και της επήρειας αυτής επί της κατασκευής των επιχωμάτων  |f υπό Σ. Π. Νομικού  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Νοεμβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 18  |w σ. [893]-902 
463 1 |a Εκθεσις δια την έρευναν επί του καταρτισμού μελετών της διοικήσεως και της διαχειρίσεως της οδοποιίας, των λιμενικών έργων και των αεροδρομίων της χώρας  |f υπό Σ. Νομικού, Α. Ρουσόπουλου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Ιουν. - Ιουλ. - Αυγ. 1951  |v έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 324-326 (72-74)  |w σ. 204-212 
801 0 |a GR  |b ΤΕΕ  |c 20/3/2006  |g AACR2