Παπαθεοδώρου, Αθανάσιος του Θεμιστοκλέους

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Τechnische Hochschule της Στουτγκάρδης, από όπου αποφοίτησε το 1893. Από το 1893 έως το 1895 εργάστηκε ως μηχανικός του τμήματος Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου της Εσσης. Από το 1895 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός της νοτιογερμανικής σιδηροδρομικής εταιρείας "Bachstein", ενώ από τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Στουτγκάρδη Γερμανία 1893
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: