Παπαθεοδώρου, Αθανάσιος του Θεμιστοκλέους

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Τechnische Hochschule της Στουτγκάρδης, από όπου αποφοίτησε το 1893. Από το 1893 έως το 1895 εργάστηκε ως μηχανικός του τμήματος Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου της Εσσης. Από το 1895 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός της νοτιογερμανικής σιδηροδρομικής εταιρείας "Bachstein", ενώ από τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Στουτγκάρδη Γερμανία 1893
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Τechnische Hochschule της Στουτγκάρδης, από όπου αποφοίτησε το 1893. Από το 1893 έως το 1895 εργάστηκε ως μηχανικός του τμήματος Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου της Εσσης. Από το 1895 έως το 1898 εργάστηκε ως μηχανικός της νοτιογερμανικής σιδηροδρομικής εταιρείας "Bachstein", ενώ από το 1898 έως το 1900 εργάστηκε ως μηχανικός της λιμενικής επιτροπής της Βρέμης. Από το 1900 έως το 1929 υπήρξε συνεταίρος και πληρεξούσιος διευθυντής της Τεχνικής Εταιρείας "Αλέξανδρος Ζαχαρίου και Σια". Κατά το διάστημα 1921-1923 ήταν διευθυντής της Α.Ε. "Τέκτων", και από το 1929 κι έπειτα, Γενικός Διευθυντής της "Ανωνύμου Ελληνικής Τηλεφωνικής Εταιρείας". (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 271-272).