Παπαλεονάρδος, Διονύσιος του Αντωνίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1912. Από το 1912 ώς το 1915 εργάστηκε ως μηχανικός της στρατιωτικής τεχνικής υπηρεσίας. Από το 1915 έως το 1923 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του υπουργείου Συγκοινωνιών. Το 1920 ήταν νομομηχανικός Δεδέαγατς επί γαλλικής διοίκησης Δ. Θράκης. Κατά το διάστημα 1920-1921 εργάστηκε ως νομομηχα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1912
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: