Παπαπέτρου, Αχιλλεύς του Νικολάου

Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1930. Δίδαξε ως επιμελητής στο ΕΜΠ στην έδρα της "Θεωρητικής και Γενικής Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικής Τηλεπικοινωνίας". (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 278)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1930
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Επί των διαστάσεων του ατόμου του υδρογόνου
Στατιστική μηχανική
Δυναμική έρευνα του αντισεισμικού προβλήματος
Ηλεκτρονικαί θεωρίαι των μετάλλων
Διακόπται υψηλής τάσεως
Διπλή διάθλασις παραμορφώσεως
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: