Παπάς, Αλέξανδρος του Γεωργίου

Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από όπου αποφοίτησε το 1914 και στη συνέχεια σπούδασε τοπογράφος μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1926. Εργάστηκε στο μηχανικό σώμα του Στρατού, ως αξιωματικός και ανέλαβε τη μελέτη και την επίβλεψη στρατιωτικών έργων. Επίσης εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός σε τεχνικό γραφείο, όπου μελέτησε,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα 1914, ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Στρατιωτικά Εργα
Οικοδομικά έργα
Τοπογραφικά Εργα