Παρασκευόπουλος, Περικλής του Μιχαήλ

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Universite-Ecole d'Ingenieurs (Section des Sciences Techniques) στη Λωζάνη, από όπου αποφοίτησε το 1911. Δίδαξε ως τακτικός καθηγητής στο ΕΜΠ στην έδρα του "Σιδηροπαγούς Σκυροδέματος". Διετέλεσε αντιπρόεδρος του ΤΕΕ από το 1927 έως το 1933. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 284)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Universite - Ecole d' Ingenieurs (Section des Sciences Techniques Λωζάνη Ελβετία 1911
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: