Πεζόπουλος, Γεώργιος του Νικολάου

Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1926. Εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ηλεκτρική Εταιρεία Διανομής" από το 1926 έως το 1931 και έπειτα ως μηχανικός παρά τω διευθυντή. Από το 1931 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών - Πειραιώς", διάδοχο εταιρεία της Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1926
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Επί των διαστάσεων του ατόμου του υδρογόνου
Επί της μετατοπίσεως του ουδετέρου κόμβου τριφασικών συστημάτων μετ' ουδετέρου
Επί της μετατοπίσεως του ουδετέρου κόμβου τριφασικών συστημάτων μετ' ουδετέρου
Διαμόρφωσις ηλεκτρικών δικτύων μεγάλων πόλεων
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1926. Εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ηλεκτρική Εταιρεία Διανομής" από το 1926 έως το 1931 και έπειτα ως μηχανικός παρά τω διευθυντή. Από το 1931 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών - Πειραιώς", διάδοχο εταιρεία της Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής. Κατά το διάστημα 1926-1931 έκανε μελέτη και εφαρμογή συστήματος διανομής του τριφασικού ρεύματος. Το ίδιο διάστημα επίσης, διετέλεσε επιμελητής της έδρας της "Εφηρμοσμένης Μηχανικής του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 288)