Πίππας, Δημοσθένης του Αθανασίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1925. Κατά το διάστημα 1929-1933 υπήρξε υπότροφος του ΕΜΠ στο εξωτερικό (Βερολίνο, Αμβούργο, Δουνκέρκη, Μασσαλία). Το 1932 ήταν διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών της Τechnische Hochschule του Βερολίνου. Από το 1925 έως το 1927 εργάστηκε ως μηχανικός της Α.Ε. "Εργοληπτική" και από το 1927 έως το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1925
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Λιμενική οικονομία
Τα λιμενικά έργα της Dunkerque και αι νέαι κατασκευαί
Διατί δεν δικαιολογείται η ύπαρξις ελευθέρας ζώνης εν τω λιμένι Πειραιώς
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος
Το σχέδιον Μάρσαλ και η ελληνική ανασυγκρότησις
Uber die Setzungen und Dichtigkeitsanderungen bei Sandschuttungen infolge von Erschutterungen
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας: