Προγόνης, Επαμεινώνδας του Αντωνίου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1906. Από το 1907 έως το 1911 εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία", από το 1911 έως το 1917 εργάστηκε ως μηχανικός Α' τάξεως στην υπηρεσία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το διάστημα 1911-1917 εργάστηκε ως νομομηχανικός Β' τάξεως στη Διεύθυνση Σιδηροδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1906
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: