Προγόνης, Επαμεινώνδας του Αντωνίου

Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1906. Από το 1907 έως το 1911 εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία", από το 1911 έως το 1917 εργάστηκε ως μηχανικός Α' τάξεως στην υπηρεσία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το διάστημα 1911-1917 εργάστηκε ως νομομηχανικός Β' τάξεως στη Διεύθυνση Σιδηροδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1906
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε μηχανολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1906. Από το 1907 έως το 1911 εργάστηκε ως μηχανικός στην "Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία", από το 1911 έως το 1917 εργάστηκε ως μηχανικός Α' τάξεως στην υπηρεσία Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά το διάστημα 1911-1917 εργάστηκε ως νομομηχανικός Β' τάξεως στη Διεύθυνση Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Από το 1917 έως το 1918 διετέλεσε τεχνικός γενικός γραμματέας Σ.Π.Α.Π. Κατά το διάστημα 1919-1926 ήταν ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 1926 έως το 1929 εργάστηκε ως σύμβουλος - διευθυντής στην "Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Λαμπτήρων", ενώ από το 1930 ήταν διευθυντής της "Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας" και εντεταλμένος σύμβουλος της "Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρικών Λαμπτήρων". Ασχολήθηκε κυρίως με τον έλεγχο σιδηροδρομικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και με τον έλεγχο μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αυτοκινήτων και την οργάνωση υπηρεσίας αυτοκινήτων στρατού. Επίσης κατά το διάστημα 1919-1926 υπήρξε εταίρος του Τεχνικού Γραφείου "Μ. Δ. Χαραλάμπους" (προμήθειες εν γένει και εγκαταστάσεις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές). (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 301)