Πρωτοπαπαδάκης, Αριστείδης του Πέτρου

Σπούδασε ναυπηγός μηχανικός στη Τechnische Hochschule του Βερολίνου από όπου αποφοίτησε το 1929. Εργάστηκε ως ναυπηγός του Πολεμικού Ναυτικού και ως μηχανολόγος στο τμήμα Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Ναυτικών. Επειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 302)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Technische Hochschule Βερολίνο Γερμανία 1929
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Επί του ζητήματος των ελίκων
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: