Σακελλαρίου, Μενέλαος του Ευαγγέλου

Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Eidgenossische Technische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1915. Κατά το διάστημα 1916-1918 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής στα εργοστάσια αρωματοποιµιας και αρωματικών σαπουνιών "Bergmann u. Co" στη Ζυρίχη. Επίσης το ίδιο διάστημα εργάστηκε ως τεχνικός δευθυντής σε εργοστάσια χρωμάτων και βερνικών. Από...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1915
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: