Πρωτοπαπαδάκης, Δημοσθένης του Εμμανουήλ, 1873-1956

Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1873 και πέθανε το 1956 και ήταν νεώτερος αδελφός του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ. 540). Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1897. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 302). Μετά το πέρας των σπουδών του στο Παρίσι μετέβηκε στη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία 1897
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η υπερίψωσις και η μεγίστη ταχύτης συναρτήσει της ακτίνας των καμπυλών και των κλίσεων εις γραμμήν κανονικού πλάτους
Επί των χρησιμοποιουμένων τύπων δια τον υπολογισμόν της συμπληρωματικής αντιστάσεως Wr κατά την επί καμπύλης κυκλοφορίαν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα