Πρωτοπαπαδάκης, Δημοσθένης του Εμμανουήλ, 1873-1956

Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1873 και πέθανε το 1956 και ήταν νεώτερος αδελφός του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ. 540). Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1897. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 302). Μετά το πέρας των σπουδών του στο Παρίσι μετέβηκε στη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία 1897
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Οι Ελληνες μηχανικοί θεσμοί και ιδέες : 1900-1940 διδακτορική διατριβή / Γιάννη Αντωνίου , Αθήνα: 2004
Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Η υπερίψωσις και η μεγίστη ταχύτης συναρτήσει της ακτίνας των καμπυλών και των κλίσεων εις γραμμήν κανονικού πλάτους
Επί των χρησιμοποιουμένων τύπων δια τον υπολογισμόν της συμπληρωματικής αντιστάσεως Wr κατά την επί καμπύλης κυκλοφορίαν
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Κοινωνική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Περιοχή γέννησης:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου το 1873 και πέθανε το 1956 και ήταν νεώτερος αδελφός του Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ. 540). Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1897. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 302). Μετά το πέρας των σπουδών του στο Παρίσι μετέβηκε στην Αιθιοπία (τότε Αβησσυνία), όπου εργάστηκε στη χάραξη της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας. (Πηγή: Μπίρης 1957, σελ 540). Εργάστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Πηγή: Μπίρης, 1957, σ. 540). Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από την Αιθιοπία, ανέλαβε τακτικός καθηγητής στην έδρα της "Σιδηροδρομικής" του Ε.Μ.Π. τον Οκτώβριο του 1908. Τον Σεπτέμβριο του 1917, απολύθηκε για πολιτικούς λόγους, αποκατέστησε όμως τη θέση του τον Δεκέμβριο του 1920 και συνέχισε την υπηρεσία του ως καθηγητής του ίδιου μαθήματος μέχρι το 1948. Αποχώρησε έχοντας καταλάβει το όριο ηλικίας, ενώ κατά το διάστημα 1933-1935 διετέλεσε Πρύτανης του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 302 και Μπίρης 1957, σελ 540). Επίσης διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων και μέλος του Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, 1934, σελ. 302). Μετά την απόλυσή του το 1917 από την έδρα της Σιδηροδρομικής στο Πολυτεχνείο, εξορίστηκε και φυλακίστηκε -μαζί με τον Κονοπισσόπουλο- στο φρούριο Ιτζεδίν της Σούδας ως βασιλόφρονας και γερμανόφιλος. Διαφώνησε με τη μεταρρύθμιση του Πολυτεχνείου που επιχείρησε η διεύθυνση Γκίνη, ενώ παρόμοιες διαφωνίες εξέφρασε και ο Γ. Κονισόπουλος. Ο πρώτος, σε ειδικό φυλλάδιο που κυκλοφόρησε αξιολογώντας τα νέα μέτρα εκτιμούσε ότι "ουδέν των σοβαρών ζητημάτων του Πολυτεχνείου λύεται", ενώ ασκούσε κριτική και στον Γκίνη προσωπικά για τις μετατοπίσεις από τις αρχικές θέσεις του σχετικά με την αναδιοργάνωση του ιδρύματος. Η κριτική του Πρωτοπαπαδάκη και στα δύο φυλλάδια από τη μία εντοπίζεται στην απόκλιση των μεταρρυθμίσεων από το Γαλλικό μοντέλο σπουδών και από την άλλη στη θετική στάση και την ταύτιση στην ουσία της πλειοψηφίας των καθηγητών με τις βενιζελικής έμπνευσης αποφάσεις. Από το υπόμνημα δεν λείπουν και κατηγορίες για προσωπική ιδιοτέλεια του Γκίνη και της ομάδας των καθηγητών που τον στήριζε. Ο Πρωτοπαπαδάκης σε όλο αυτό το διάστημα θα παραμείνει σταθερή αντιπολίτευση στη διεύθυνση Γκίνη. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 115). Πλούσιο υπήρξε το συγγραφικό του έργο. Εξέδωσε το «Μαθήματα Σιδηροδρομικής». Επίσης, «Προς Συμπλήρωσιν και Βελτίωσιν του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Αθήναι, Εστία, 1915. καθώς και το «Απάντησις εις Υπόμνημα του Διευθυντού και Καθηγητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Αθήναι, Εστία, 1915. Το πρώτο έντυπο αφορούσε στην ίδρυση Ανωτάτων Σχολών. Στο έντυπο αυτό του Πρωτοπαπαδάκη γίνεται λόγος για ένα φυλλάδιο του Γκίνη το οποίο δεν έχει βρεθεί, και στο οποίο ο Γκίνης περιγράφει τα σχέδιά του για την ίδρυση του Τεχνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 112). Το δεύτερο έντυπο αποτελεί απάντηση με ύφος σκληρής κριτικής σε υπόμνημα του Γκίνη και της πλειοψηφίας των Καθηγητών στο οποίο επικρίνονται οι τροποποιήσεις που εισήγαγαν ορισμένα Βασιλικά Διατάγματα στον αρχικό οργανισμό που προέβλεπε ο νόμος Διαμαντίδη. Ο Γκίνης στο υπόμνημά του κατηγορούσε τον Πρωτοπαπαδάκη ως εμπνευστή αυτών των τροποποιήσεων. Όταν συντάχθηκε το υπόμνημα Γκίνη ο Διαμαντίδης δεν είναι πλέον Υπουργός και οι πολιτικές εξελίξεις που οδηγούν στο λεγόμενο Εθνικό Διχασμό έχουν ξεκινήσει. (Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, σελ 115, υποσημείωση).