Ραυτόπουλος, Γεώργιος του Ιωάννου

Σπούδασε Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1924. Εργάστηκε ως Μηχανικός στην "Ηλεκτρικής Εταιρίας Παραγωγής", από το 1927 και στην διάδοχό της "Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών-Πειραιώς". (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 305-306)....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1924
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1924. Εργάστηκε ως Μηχανικός στην "Ηλεκτρικής Εταιρίας Παραγωγής", από το 1927 και στην διάδοχό της "Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών-Πειραιώς". (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 305-306).