Σαντορίνης, Παύλος του Ελευθερίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης από όπου αποφοίτησε το 1917. Υπήρξε αριστούχος Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως Μηχανικός εκτελέσεως υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων Loentschwerke στο Glarus από το 1918 έως το 1919. Στη συνέχεια...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1917, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Αι μετρήσεις των εσωτερικών τάσεων εντός κατασκευών εκ μπετόν εις το διεθνές συνέδριον της Ζυρίχης
Συμβολή εις το διεθνές συνέδριον γεφυρών και κατασκευών: Παρίσιοι 19-25 Μαµιου 1932
Η σύγχρονη εξέλιξις του Beton-arme και αι δι'αυτής παρεχόμεναι εις τον αρχιτέκτονα δυνατότητες
Διεθνές συνέδριον της ηλεκτρο-ραδιο-βιολογίας αφιερωμένον εις την μνήμην του Luigi Galvani (1ο: 1934: Βενετία)
Επί του καθορισμού των ελαχίστων μεταβολών της μάζης τη βοηθεία απορροφομικρομετρικού ζυγού υψηλής συχνότητος
Τα εργοστάσια Philips en Eindhoven
Το ελληνικόν ραντάρ1934-1940
Περί της εν Ελλάδι χρησιμοποιήσεως της ενέργειας πνοής ανέμου ως κινητηρίου δυνάμεως
Αι εκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος αντισεισμικαί κατασκευαί
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Υδραυλικά έργα
Τεχνικά έργα