Σαντορίνης, Παύλος του Ελευθερίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης από όπου αποφοίτησε το 1917. Υπήρξε αριστούχος Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως Μηχανικός εκτελέσεως υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων Loentschwerke στο Glarus από το 1918 έως το 1919. Στη συνέχεια...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1917, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Αι μετρήσεις των εσωτερικών τάσεων εντός κατασκευών εκ μπετόν εις το διεθνές συνέδριον της Ζυρίχης
Συμβολή εις το διεθνές συνέδριον γεφυρών και κατασκευών: Παρίσιοι 19-25 Μαµιου 1932
Η σύγχρονη εξέλιξις του Beton-arme και αι δι'αυτής παρεχόμεναι εις τον αρχιτέκτονα δυνατότητες
Διεθνές συνέδριον της ηλεκτρο-ραδιο-βιολογίας αφιερωμένον εις την μνήμην του Luigi Galvani (1ο: 1934: Βενετία)
Επί του καθορισμού των ελαχίστων μεταβολών της μάζης τη βοηθεία απορροφομικρομετρικού ζυγού υψηλής συχνότητος
Τα εργοστάσια Philips en Eindhoven
Το ελληνικόν ραντάρ1934-1940
Περί της εν Ελλάδι χρησιμοποιήσεως της ενέργειας πνοής ανέμου ως κινητηρίου δυνάμεως
Αι εκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος αντισεισμικαί κατασκευαί
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Υδραυλικά έργα
Τεχνικά έργα
LEADER 06195nrm0a2200385 4500
001 10000166
003 ACA
005 20070525121431.0
200 1 |a Σαντορίνης, Παύλος του Ελευθερίου 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης από όπου αποφοίτησε το 1917. Υπήρξε αριστούχος Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης και Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως Μηχανικός εκτελέσεως υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων Loentschwerke στο Glarus από το 1918 έως το 1919. Στη συνέχεια από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε ως Μηχανικός Διευθύνσεως Υδραυλικών Δυνάμεων στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Από το 1921 έως το 1925 εργάστηκε ως Αρχιμηχανικός και έπειτα Τεχνικός Διευθυντής στην Α. Ε. «Μελετών και Επιχειρήσεων». Από το 1925 έως το 1927 εργάστηκε ως προϊστάμενος του τμήματος μελετών της Α.Ε. «Εργοληπτική», όπου συνέταξε διάφορες μελέτες για λογαριασμό της εταιρείας. Κατά το ίδιο διάστημα έκανε επιστημονικές έρευνες πάνω στις εσωτερικές τάσεις των σιδηροπαγών δεξαμενών των εργοστασίων «Κρόνος» στην Ελευσίνα. Από το 1930 κι έπειτα διετέλεσε Διευθυντής Κατασκευών Στερεάς Ελλάδας, στη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων του Υπουργείου Γεωργίας. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 317-318). 
600 1 |a Σαντορίνης  |b Παύλος του Ελευθερίου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Υπουργείο Συγκοινωνίας  |b Διεύθυνση Υδραυλικών Δυνάμεων  |t Μηχανικός  |z 1919-1921  
601 0 2 |a Εταιρεία "Μελετών και Επιχειρήσεων" Α.Ε.  |t Αρχιμηχανικός, Τεχνικός Διευθυντής  |z 1921-1925 
601 0 2 |a Εταιρεία "Εργοληπτική Α.Ε."  |b Τμήμα Μελετών  |t Προϊστάμενος  |z 1925-1927 
601 0 2 |a Υπουργείο Γεωργίας  |b Διεύθυνση Τεχνικών Εργων  |t Διευθυντής  |z 1930- 
606 0 |a Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις Loentschwerke  |y Glarus  |z 1918-1919 
610 0 |a Υδραυλικά έργα 
610 0 |a Τεχνικά έργα 
607 |a Glarus 
607 |a Αθήνα 
607 |a Ελευσίνα 
710 0 2 |a Eidgenossische Technische Hochschule  |e Ζυρίχη  |p Ελβετία  |f 1917 
711 0 2 |a Πανεπιστήμιο Ζυρίχης  |b Τμήμα Φυσικών Επιστημών 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
463 1 |a Αι μετρήσεις των εσωτερικών τάσεων εντός κατασκευών εκ μπετόν εις το διεθνές συνέδριον της Ζυρίχης  |f υπό Παύλου Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Μαρτίου 1932  |v έτ. Α', τ. 1, τεύχ. 5  |w σ. [229]-237 
463 1 |a Συμβολή εις το διεθνές συνέδριον γεφυρών και κατασκευών: Παρίσιοι 19-25 Μαµιου 1932  |f υπό Παύλου Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Σεπτεμβρίου 1932  |v έτ. Α', τ. 2, τεύχ. 18  |w σ. 921-930 
463 1 |a Η σύγχρονη εξέλιξις του Beton-arme και αι δι'αυτής παρεχόμεναι εις τον αρχιτέκτονα δυνατότητες  |f ομιλία του Π. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Οκτωβρίου - 15 Νοεμβρίου 1933  |v έτ. Β', τ. 4, τεύχ. 44, 45, 46  |w σ. 1041-1046 
463 1 |a Διεθνές συνέδριον της ηλεκτρο-ραδιο-βιολογίας αφιερωμένον εις την μνήμην του Luigi Galvani (1ο: 1934: Βενετία)  |f υπό Π. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Δεκεμβρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 6, τεύχ. 72  |w σ. [1091]-1103 
463 1 |a Επί του καθορισμού των ελαχίστων μεταβολών της μάζης τη βοηθεία απορροφομικρομετρικού ζυγού υψηλής συχνότητος  |f ανακοίνωσις του κ. Π. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Δεκεμβρίου 1934  |v έτ. Γ', τ. 6, τεύχ. 72  |w σ. 1104-1106 
463 1 |a Τα εργοστάσια Philips en Eindhoven  |f υπό Π. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Φεβρουαρίου 1939  |v έτ. Η', τ. 15, τεύχ. 171  |w σ. 79-83 
463 1 |a Το ελληνικόν ραντάρ1934-1940  |f υπό Π. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Οκτ., Νοεμβρ., Δεκ., 1945  |v έτ. Α', τ. 22, τεύχ. 256-257-258  |w σ. 96-99 
463 1 |a Περί της εν Ελλάδι χρησιμοποιήσεως της ενέργειας πνοής ανέμου ως κινητηρίου δυνάμεως  |f υπό του Π. Ε. Σαντορίνη  |t Τεχνικά Χρονικά: Γενική Εκδοσις  |u Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1960  |v τεύχ. 195-196  |w σ. 14-38 
463 1 |a Αι εκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος αντισεισμικαί κατασκευαί  |f υπό του Π. Σαντορίνη  |t Εργα  |u 15 Ιουνίου 1928  |v έτ. IV, τεύχ. 73  |w σ. 12-19 
801 0 |a GR  |b TEE  |c 25/5/2007  |g AACR2