Σακελλαρόπουλος, Αριστοτέλης του Αριστείδη

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1896. Εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής Σ.Π.ΑΠ. από το 1896 έως το 1897. Από το 1898 έως το 1905 εργάστηκε ως τμηματάρχης στην "Εταιρεία Εργοληψιών". Από το 1905 κι έπειτα εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας με ειδίκευση στα λιμενικά έργα. Το 1925 ίδρυσε την εταιρεία "ΕΡΘΑ" στην...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1896
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Λιμενικά έργα