Γεωργιάδης, Αναστάσιος του Νικολάου

Σπούδασε Μεταλλειολόγος Μηχανικός στο Εcole Nationale Superieure des Mines στο Παρίσι, από όπου αποφοίτησε το 1921. Επίσης έκανε διδακτορικό στον τομέα των φυσικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1918. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα κατά το διάστημα 1922-1924. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Ecole Nationale Superieure des Mines Παρίσι Γαλλία 1921, Πανεπιστήμιο Ζυρίχης Τμήμα Φυσικών Επιστημών
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Φορείς εργασίας:
Επιχειρηματική δραστηριότητα:
Τόποι δραστηριότητας: