Κοριζής, Αγγελος του Γεωργίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1903. Από το 1904 έως το 1919 εργάστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ως Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων και παράλληλα ως μηχανικός Δημοσίων Εργων, ενώ το 1904 εργάστηκε ως μηχανικός υδραυλικών έργων στη Θεσσαλία.Από το 1919 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας. Από το 1919 επίσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Εισηγητική έκθεσις των κ.κ. Αγγ. Κοριζή και Αλ. Σίνου επί των μελετών Boot και Υπουργείου Γεωργίας
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: