Κοριζής, Αγγελος του Γεωργίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1903. Από το 1904 έως το 1919 εργάστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ως Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων και παράλληλα ως μηχανικός Δημοσίων Εργων, ενώ το 1904 εργάστηκε ως μηχανικός υδραυλικών έργων στη Θεσσαλία.Από το 1919 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας. Από το 1919 επίσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: ΕΜΠ Αθήνα Ελλάδα 1903
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Εισηγητική έκθεσις των κ.κ. Αγγ. Κοριζή και Αλ. Σίνου επί των μελετών Boot και Υπουργείου Γεωργίας
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
LEADER 02627crm0a2200229 4500
001 10000169
003 ACA
005 20070824114703.0
100 |a 20070713d y0grey0105 ga 
200 1 |a Κοριζής, Αγγελος του Γεωργίου 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1903. Από το 1904 έως το 1919 εργάστηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών ως Επιθεωρητής Δημοσίων Εργων και παράλληλα ως μηχανικός Δημοσίων Εργων, ενώ το 1904 εργάστηκε ως μηχανικός υδραυλικών έργων στη Θεσσαλία.Από το 1919 κι έπειτα εργάστηκε ως μηχανικός της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας. Από το 1919 επίσης, διετέλεσε καθηγήτης Υδραυλικής Σχολών Σ.Ε.Ρ. του ΕΜΠ. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934, σελ. 156.). Το 1935 δημοσιεύτηκε στα Τεχνικά Χρονικά το άρθρο με τίτλο ""Εισηγητική Έκθεσις των κ.κ. Αγγ. Κοριζή και Αλ. Σίνου επί των μελετών Boot και Υπουργείου Γεωργίας". (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία, υποσημείωση 80). 
600 1 |a Κοριζής  |b Αγγελος του Γεωργίου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Υπουργείο Συγκοινωνιών  |b Τμήμα Δημοσίων Εργων  |t Επιθεωρητής  |z 1904-1919 
601 0 2 |a Εθνική Κτηματική Τράπεζα  |t Μηχανικός  |z 1919- 
601 0 2 |a ΕΜΠ  |b Σχολές Σ.Ε.Ρ.  |t Καθηγητής Υδραυλικής  |z 1919- 
607 |a Θεσσαλία 
710 0 2 |a ΕΜΠ  |e Αθήνα  |p Ελλάδα  |f 1903 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 T 
461 1 |a Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία  |f Χριστίνα Αγριαντώνη 
463 1 |a Εισηγητική έκθεσις των κ.κ. Αγγ. Κοριζή και Αλ. Σίνου επί των μελετών Boot και Υπουργείου Γεωργίας  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Φεβρουαρίου 1935  |v έτ. Δ', τ. 7, τεύχ. 74  |w σ. 134-151 
801 0 |a GR  |b TEE  |c 13/7/2007  |g AACR2