Σίνος, Αλέξανδρος του Γεωργίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1905. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στη Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1918. Κατά το διάστημα 1906-1907 και 1912-1914 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων Κρήτης. Από το 1908 έως το 1910 εργάστηκε ως μηχανικός στη μελέτη ύδρευσης Αθηνών Πειραιώς (από...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1905, Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Τεχνικαί και οικονομικαί σκέψεις επί της γεωργικής εκμεταλλεύσεως των παραγωγικών έργων
Τα υδραυλικά έργα του Πηνειού εκτελούμενα υπό του Υπουργείου Γεωργίας
Υδρευσις και άρδευσις εξ Υλίκης
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Δημόσια Εργα