Σίνος, Αλέξανδρος του Γεωργίου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1905. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στη Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1918. Κατά το διάστημα 1906-1907 και 1912-1914 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων Κρήτης. Από το 1908 έως το 1910 εργάστηκε ως μηχανικός στη μελέτη ύδρευσης Αθηνών Πειραιώς (από...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ιδρύματα αποφοίτησης: ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα Ελλάδα 1905, Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Δημοσιεύσεις:Τεχνικαί και οικονομικαί σκέψεις επί της γεωργικής εκμεταλλεύσεως των παραγωγικών έργων
Τα υδραυλικά έργα του Πηνειού εκτελούμενα υπό του Υπουργείου Γεωργίας
Υδρευσις και άρδευσις εξ Υλίκης
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Δημόσια Εργα
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο ΕΜΠ, από όπου αποφοίτησε το 1905. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στη Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1918. Κατά το διάστημα 1906-1907 και 1912-1914 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων Κρήτης. Από το 1908 έως το 1910 εργάστηκε ως μηχανικός στη μελέτη ύδρευσης Αθηνών Πειραιώς (από τη Στυμφαλία). Από το 1911 έως το 1912 εργάστηκε στην εταιρεία "Behera", στην Αίγυπτο. Κατά το διάστημα 1914-1915 εργάστηκε ως μηχανικός Δημοσίων Εργων στα Υπουργεία Ναυτικών και Συγκοινωνίας, ενώ από το 1919 έως το 1921 εργάστηκε ως τμηματάρχης Αγροτικής Υδραυλικής στο Υπουργείο Γεωργίας. Από το 1919 δίδαξε ως τακτικός καθηγητής στην έδρα "Υδραυλικής και Υδραυλικών Εργων" του Ε.Μ.Π. και από το 1933 ανέλαβε αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος Β', 1934 σελ 325)