Σέχος, Ιωάννης Γ

Καταγόταν από το Σούλι και γεννήθηκε στον Ποταμό της Κέρκυρας το 1828. Πέθανε το 1901. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων ως αξιωματικός του Μηχανικού το 1849 και στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές πολιτικού μηχανικού στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussees. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις του σώματος του Μηχανικού και αποστρατεύτηκε το 1887 με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ιδρύματα αποφοίτησης: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα Ελλάδα 1849, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Φορείς εργασίας:
Πολιτική δραστηριότητα:
Περιοχή γέννησης: