Σιδερίδης, Νικόλαος

Γεννήθηκε στο Μικρό Χωριό της Ευρυτανίας και ανατράφηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στην Ecole Nationale des Ponts et Chaussees στο Παρίσι. Το 1882 κλήθηκε στην Ελλάδα ως μέλος της Γαλλικής αποστολής για την αναδιοργάνωση των Δημοσίων Έργων. Έκτοτε, παρέμεινε στην υπηρεσία αυτή ως μόνιμος. Το Μάϊο του 1889 διορίστηκε καθηγητής των Λιμενικών και Υδραυλι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Παρίσι Γαλλία
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου / Κώστα Η. Μπίρη , Αθήναι: ΕΜΠ, 1957
Δημοσιεύσεις:Περί σιδηροδρομικής διακλαδόσεως από Ιτέας και Αμφίσσης προς το τμήμα Λεβαδείας - Βράλλου της γραμμής Π.Δ.Σ.: υπόμνημα
Φορείς εργασίας:
Περιοχή γέννησης: