Σούτσος, Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης από όπου αποφοίτησε το 1931. Από το 1932 έως το 1933 εργάστηκε ως μηχανικός στο Τεχνικό Γραφείο «Α. Σούλη». Κατά το ίδιο επίσης διάστημα εργάστηκε ως μηχανικός "Ε.Ε Εναέριων Συγκοινωνιών" στα συνεργεία της εταιρίας στο Τατόϊ. Το διάστημα αυτό ανέλαβε μελέτες και επιβ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1931
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Φορείς εργασίας:
Τόποι δραστηριότητας: