Στυλιανίδης, Κλεώνυμος του Ιορδάνου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1891. Από το 1891 έως το 1897 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Μ.Ασία και στη Θράκη. Από το 1898 έως το 1901 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός κατασκευής γραμμής Φιλιππουπόλεως- Eσκή Ζαγορά στη Βουλγαρία. Από το 1902 έως το 1904 εργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1891
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Τα υδροηλεκτρικά ζητήματα Θεσσαλίας
Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας
Το υδραυλικόν πρόβλημα της πεδιάδος της Κάρλας
Η υδατόπτωσις Τριποτάμου και το πρόβλημα Θεσσαλονίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα