Στυλιανίδης, Κλεώνυμος του Ιορδάνου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1891. Από το 1891 έως το 1897 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Μ.Ασία και στη Θράκη. Από το 1898 έως το 1901 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός κατασκευής γραμμής Φιλιππουπόλεως- Eσκή Ζαγορά στη Βουλγαρία. Από το 1902 έως το 1904 εργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1891
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Τα υδροηλεκτρικά ζητήματα Θεσσαλίας
Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας
Το υδραυλικόν πρόβλημα της πεδιάδος της Κάρλας
Η υδατόπτωσις Τριποτάμου και το πρόβλημα Θεσσαλονίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα
Βιογραφικά στοιχεία:Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1891. Από το 1891 έως το 1897 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Μ.Ασία και στη Θράκη. Από το 1898 έως το 1901 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός κατασκευής γραμμής Φιλιππουπόλεως- Eσκή Ζαγορά στη Βουλγαρία. Από το 1902 έως το 1904 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας , εργολήπτης κατασκευής τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς-Λαρίσης. Από το 1905 έως το 1908 ανέλαβε ως προϊστάμενος γραφείου ελέγχου την κατασκευή γεφυρών στο Νείλο και επίσης εργάστηκε ως μηχανικός στην εταιρία "Iron Works", στο Κάϊρο της Αιγύπτου. Από το 1908 έως το 1914 εργάστηκε ως τμηματάρχης μελετών και κατασκευών της σιδηροδρομικής γραμμής της Βαγδάτης. Από το 1915 έως το 1917 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 1917 έως το 1918 ανέλαβε προϊστάμενος του γραφείου υδραυλικών μελετών, ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας και από το 1918 κι έπειτα εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής και Σύμβουλος της Εταιρείας «Βέρμιον». Εκπόνησε διάφορες μελέτες και ως τμηματάρχης στη Σιδηροδρομική Γραμμή της Βαγδάτης και ως Προϊστάμενος του Γραφείου Υδραυλικών Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Επίσης το διάστημα 1915-1917 εκπόνησε μελέτη των υδραυλικών πτώσεων στην Ελλάδα. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 341-342). Το 1936 δημοσίευσε στο περιοδικό «Τεχνικά Χρονικά» ένα άρθρο με τίτλο «Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας» (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημείωση 80).