Στυλιανίδης, Κλεώνυμος του Ιορδάνου

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1891. Από το 1891 έως το 1897 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Μ.Ασία και στη Θράκη. Από το 1898 έως το 1901 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός κατασκευής γραμμής Φιλιππουπόλεως- Eσκή Ζαγορά στη Βουλγαρία. Από το 1902 έως το 1904 εργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Ειδικότητα:
Ίδρυμα αποφοίτησης: Eidgenossische Technische Hochschule Ζυρίχη Ελβετία 1891
Κατηγορία Υλικού: Μηχανικός
Πηγή:Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος / επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου , Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937
Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία / Χριστίνα Αγριαντώνη
Δημοσιεύσεις:Τα υδροηλεκτρικά ζητήματα Θεσσαλίας
Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας
Το υδραυλικόν πρόβλημα της πεδιάδος της Κάρλας
Η υδατόπτωσις Τριποτάμου και το πρόβλημα Θεσσαλονίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Περί του υδραγωγείου Υλίκης
Φορείς εργασίας:
Σημαντικά έργα:
Τόποι δραστηριότητας:
Κατηγορίες Έργων:Σιδηροδρομικά έργα
LEADER 06074crm0a2200421 4500
001 10000176
003 ACA
005 20070824115334.0
100 |a 20070817d y0grey0105 ga 
200 1 |a Στυλιανίδης, Κλεώνυμος του Ιορδάνου 
330 |a Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Eidgenoessische Τechnische Hochschule της Ζυρίχης, από όπου αποφοίτησε το 1891. Από το 1891 έως το 1897 εργάστηκε ως μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών στη Μ.Ασία και στη Θράκη. Από το 1898 έως το 1901 εργάστηκε ως αρχιμηχανικός κατασκευής γραμμής Φιλιππουπόλεως- Eσκή Ζαγορά στη Βουλγαρία. Από το 1902 έως το 1904 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας , εργολήπτης κατασκευής τμήματος σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς-Λαρίσης. Από το 1905 έως το 1908 ανέλαβε ως προϊστάμενος γραφείου ελέγχου την κατασκευή γεφυρών στο Νείλο και επίσης εργάστηκε ως μηχανικός στην εταιρία "Iron Works", στο Κάϊρο της Αιγύπτου. Από το 1908 έως το 1914 εργάστηκε ως τμηματάρχης μελετών και κατασκευών της σιδηροδρομικής γραμμής της Βαγδάτης. Από το 1915 έως το 1917 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 1917 έως το 1918 ανέλαβε προϊστάμενος του γραφείου υδραυλικών μελετών, ως μηχανικός Δημοσίων Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας και από το 1918 κι έπειτα εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής και Σύμβουλος της Εταιρείας «Βέρμιον». Εκπόνησε διάφορες μελέτες και ως τμηματάρχης στη Σιδηροδρομική Γραμμή της Βαγδάτης και ως Προϊστάμενος του Γραφείου Υδραυλικών Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας. Επίσης το διάστημα 1915-1917 εκπόνησε μελέτη των υδραυλικών πτώσεων στην Ελλάδα. (Πηγή: Επετηρίδα, τόμος ΒΉ, σελ. 341-342). Το 1936 δημοσίευσε στο περιοδικό «Τεχνικά Χρονικά» ένα άρθρο με τίτλο «Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας» (Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι μηχανικοί και η βιομηχανία, υποσημείωση 80).  
600 1 |a Στυλιανίδης  |b Κλεώνυμος του Ιορδάνου 
608 |a Πολιτικός Μηχανικός 
601 0 2 |a Εταιρεία "Iron Works"  |y Κάϊρο, Αίγυπτος  |t Μηχανικός  |z 1905-1908 
601 0 2 |a Υπουργείο Συγκοινωνιών  |b Τμήμα Δημοσίων Εργων  |b Γραφείο Υδραυλικών Μελετών  |t Προϊστάμενος  |z 1917-1918 
601 0 2 |a Εταιρεία "Βέρμιον"  |t Γενικός Διευθυντής  |z 1918- 
606 0 |a Σιδηροδρομική Γραμμή Μ. Ασίας  |z 1891-1897 
606 0 |a Σιδηροδρομική Γραμμή Θράκης  |z 1891-1897 
606 0 |a Σιδηροδρομική Γραμμή Φιλιππουπόλεως - Εσκή Ζαγορά  |y Βουλγαρία  |z 1898-1901 
606 0 |a Σιδηροδρομική Γραμμή Πειραιώς - Λαρίσης  |z 1902-1904 
606 0 |a Σιδηροδρομική Γραμμή Βαγδάτης  |z 1908-1914 
610 0 |a Σιδηροδρομικά έργα 
607 |a Μικρά Ασία  |z 1891-1897 
607 |a Θράκη  |z 1891-1897 
607 |a Βουλγαρία  |z 1898-1901 
607 |a Κάϊρο  |z 1905-1908 
607 |a Βαγδάτη  |z 1908-1914 
607 |a Αθήνα 
710 0 2 |a Eidgenossische Technische Hochschule  |e Ζυρίχη  |p Ελβετία  |f 1891 
461 1 |a Τεχνική επετηρίς της Ελλάδος  |f επιμ., N. Kιτσίκη, Ευτύχιου Κοκκινόπουλου   |u Αθήναι: ΤΕΕ, 1934-1937  |z 620.005 Τ 
461 1 |a Οι μηχανικοί και η Βιομηχανία  |f Χριστίνα Αγριαντώνη 
463 1 |a Τα υδροηλεκτρικά ζητήματα Θεσσαλίας  |f υπό Κλ. Στυλιανίδη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Ιουλίου 1935  |v έτ. Δ', τ. 8, τεύχ. 85  |w σ. 594-596 
463 1 |a Τα υδραυλικά έργα της Θεσσαλίας  |f υπό Κλ. Στυλιανίδη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1 Σεπτεμβρίου 1936  |v έτ. Ε', τ. 10, τεύχ. 113  |w σ. 776-778 
463 1 |a Το υδραυλικόν πρόβλημα της πεδιάδος της Κάρλας  |f υπό Κλ. Στυλιανίδου  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 15 Φεβρουαρίου 1937  |v έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 124  |w σ. [69]-84 
463 1 |a Η υδατόπτωσις Τριποτάμου και το πρόβλημα Θεσσαλονίκης  |f υπό Κλ. Στυλιανίδη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u 1-15 Μαµιου 1938  |v έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 153-154  |w σ. 461-464 
463 1 |a Περί του υδραγωγείου Υλίκης  |f περίληψις και ομιλία του Κλ. Στυλιανίδη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Νοέμβριος 1948  |v έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 293  |w σ. 354-356 
463 1 |a Περί του υδραγωγείου Υλίκης  |f δευτερολογία του κ. Κλ. Στυλιανίδη  |t Τεχνικά Χρονικά  |u Νοέμβριος 1948  |v έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 293  |w σ. 375-377 
801 0 |a GR  |b ΤΕΕ  |c 17/8/2007  |g AACR2